Rozsáhlé řešení maker řídících proces evidence, schvalování a zprocesování přijatých faktur, od jejich přijetí na recepci, přes jejich schvalování až po jejich zaúčtování. Součástí je přihlašovací formulář s přístupem více uživatelů a nastavení uživatelských oprávnění pro jednotlivé činnosti. Průběh procesu je podporován e-mailovými notifikacemi. Veškerá zadání do sešitu jsou možná pouze formou formulářů, aby celý systém dával smysl. Systém eliminuje duplikovaná zadání.