Návrh nejvhodnějšího tarifu na základě definovaných parametrů cen jednotlivých poskytovaných tarifů firemního volání a statistik volání. Makro prochází každé jednotlivé telefonní číslo, porovná výši vyúčtování dle zvolených tarifů, zobrazí název a cenu nejvhodnějšího tarifu. Pokud telefonní číslo nemá nastaven nejvhodnější tarif, je číslo zvýrazněno.