Na základě vyplnění uživatelského formuláře je vytvořena datová tabulka, pomocí které stříhací a potiskovací stroj vyrobí uživatelem definované druhy kabelů spolu s požadovaným množstvím. Stejně tak také potisk kabelů se odvíjí od logiky definované v makru.