Transformace interní evidence o výrobě, prodeji, zpracování a skladování piva ze zavedeného formátu do formátu požadovaného celním úřadem.