Na zákadě zadání vstupních dat o smlouvách, nabídkách, paušálech a dalších parametrech jsou pomocí maker vytvářeny statické i dynamické tabulky a přehledy, zobrazující data o aktuálním výkonu společnosti i předpověď do budoucna.
Rozsáhlé řešení maker řídících proces evidence, schvalování a zprocesování přijatých faktur, od jejich přijetí na recepci, přes jejich schvalování až po jejich zaúčtování. Součástí je přihlašovací formulář s přístupem více uživatelů a nastavení uživatelských oprávnění pro jednotlivé činnosti. Průběh procesu je podporován e-mailovými notifikacemi. Veškerá zadání do sešitu jsou možná pouze formou formulářů, aby celý systém dával smysl. Systém eliminuje duplikovaná zadání.
Automatické formátování, slučování a dělení několika buněk, představujících denní dobu, na základě uživatelského zadání začátku a konce pracovní doby. Výsledkem je přehledné grafické zpracování jednotlivých směn. Později doprogramováno rozšíření pro výpočet mzdy a bonusů na základě uvedených údajů.
Návrh nejvhodnějšího tarifu na základě definovaných parametrů cen jednotlivých poskytovaných tarifů firemního volání a statistik volání. Makro prochází každé jednotlivé telefonní číslo, porovná výši vyúčtování dle zvolených tarifů, zobrazí název a cenu nejvhodnějšího tarifu. Pokud telefonní číslo nemá nastaven nejvhodnější tarif, je číslo zvýrazněno.
Na základě vyplnění uživatelského formuláře je vytvořena datová tabulka, pomocí které stříhací a potiskovací stroj vyrobí uživatelem definované druhy kabelů spolu s požadovaným množstvím. Stejně tak také potisk kabelů se odvíjí od logiky definované v makru.